RICUSruit 512px512Bij alles wat we doen of ondernemen liggen voor het archiveren van de documenten twee basis modellen ten grondslag. Het eerste model betreft de kennis die men nodig heeft voor de uitvoering en het tweede model betreft de uitvoering zelf.

Het webarchief is een onderdeel van de RICUSmodel. Het geeft het archief weer zoals het in dit model is uitegelegd.

RICUSruit 512px512Onderstaand het webarchief in de praktijk.

Dit is het webarchief voor het RICUSmodel zoals in deze website gepresenteerd. 

Het kennisdeel (RITS) is ingevuld maar het Projectdeel (PDCA) niet.  Dit is omdat het hier uitsluitend over kennisdocumenten gaat en er geen project loopt

Uitleg van de gebuikte velden tref je aan bij deze link.