RICUSruit 512px512Het RICUSmodel staat voor de combinatie van het managen van kennis en uitvoering in de vorm van een project. Als men de bedrijfsvoering ziet als een aaneenschakeling van verbeteringsprocessen kan men dit model ook daarop toepassen.

Dat lijkt abstract en is het ook in eerste instantie.
Zo kan men dat deel van de kennis manegen dat gedocumenteerd is. Voor het overige komt het neer op cultuur van kennisdelen, studie en permanent leren.

Hierover hebben Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi inzichten gepubliceerd waarop ik mede mijn model heb gebaseerd.

In de presentatie van de RICUSmodel leert men hoe de processen in de organisatie werken en hoe men die kan managen door kennis en procedures van het (productie-)proces te combineren.

De praktijk mond dit uit in een archiveringsmethode dat het Webarchief wordt genoemd.


RICUSruit 512px512Een uitvoeringe presentatie van Het RICUSmodel.

Het begrint met de filesofie achter het model en geeft tenslotte praktische uitvoering tips.


 

tetrahedron500px474Hoe het kennisproces werkt en hoe dat in een bedrijf kan worden gevisualiseerd is beschreven in een artikel en gepresenteerd in een presentatie.

Het artikel heet Het Tetrahedron model

De presentatie heet Kwaliteit en Kennis


Demingkwaliteitscirkel 512px338Het proces om een project goed te managen komt neer op het implementeren en uitvoeren van de Deming Circle.

Dit wordt nader beschreven in het artikel:

Het Project Management Proces

Hiervoor zijn een hulpmiddelen beschikbaar zoals:

Het ontwerpproces is een onderdeel van het project en speelt zich voornamelijk af in de beginfase.

Dit proces is beschreven in het document: Het Technisch Ontwerpproces